Celoplošně lepené podlahy mají proti plovoucím podlahám řadu praktických výhod, pro něž jsou doporučovány většinou zkušených podlahářů. Přesto je jejich podíl na trhu nově položených podlah nižší, což je dáno obecně rozšířenou domněnkou, že jediná moderní podlaha je plovoucí podlaha a lepení patří minulosti. Doporučujeme před výběrem technologie pokládky podlahy alespoň se s touto alternativou blíže seznámit a zvážit argumenty pro a proti pevnému nalepení podlahy.

 Celoplošné lepené podlahy – plné využití nejlepších vlastností podlah


Díky obecně zavedenému přesvědčení jsou dnes plovoucí podlahy považovány veřejností za jedinou moderní technologii pokládky podlah. Také pod marketingovým tlakem prodejců podlahovin uvažuje dnes většina zákazníků plánujících novou podlahu automaticky o položení podlahy plovoucím způsobem.

celoplošně lepená podlaha

Přestože také naši podlaháři realizují s ohledem na přání zákazníků většinu současných podlah ve verzi plovoucí podlahy, praktické zkušenosti hovoří spíše ve prospěch dříve běžně používané technologie pokládky podlah, kterou je celoplošné lepení podlah k podkladu.

Plovoucí podlahy mají bezesporu svoje výhody, které však pramení především z lidských pohnutek ušetřit, mít novou věc rychle, nemít v domě řemeslníky příliš dlouho a pokud možno mít šanci podlahu rychle vyměnit, když se majitel rozhodne pro změnu. Z uvedeného je zřejmé, že důvody pro plovoucí podlahu nemají moc společného s kvalitou a užitnými vlastnostmi podlahy. Když si ale uvědomíme, že úmysl vybavit domácnost novou podlahou směřuje k dlouhodobému užívání podlahy a kromě toho očekáváme od nové podlahy také určité změny k lepšímu, pak je namístě si říci, zda to s podlahou myslíme opravdu vážně a stojí nám za to vzdát se mnoha skvělých vlastností podlahy jen proto, aby byla položena rychle, levně a navíc dočasně … Navíc když ve skutečnosti celoplošné lepení a s tím spojená příprava podkladu neprodraží celou investici o více než 10-20%.

Druhy lepených podlah


Celoplošně lepené podlahy vybraných výrobců

Vybrali jsme pro Vás nabídku celoplošně lepených podlah prověřených značek, které naše podlahářství pokládají u zákazníků již řadu let a mají s nimi tedy ty nejlepší zkušenosti. U každého výrobce najdete orientační ceník lepených podlah zakomponovaný v galérii podlahovin.


Pokládáme dřevěné podlahy těchto výrobců

  Kliknutím na logo výrobce přejděte na vzorník dřevěných podlahPokládáme laminátové podlahy těchto výrobců

 Kliknutím na logo výrobce přejdete na vzorník podlahovin a laminátových podlahPokládáme korkové podlahy těchto výrobců

 Kliknutím na logo výrobce přejdete na vzorník podlahovin korkových podlahPokládáme bambusové podlahy těchto výrobců

 Kliknutím na logo výrobce přejdete na vzorník podlahovin bambusových podlahPokládáme dřevěné parketové podlahy těchto výrobců

 Kliknutím na logo výrobce přejdete na vzorník parket a parketových podlahPokládáme LINOLEUM a MARMOLEUM těchto výrobců

Kliknutím na logo výrobce přejděte na vzorník podlahovin a ceník pro linoleum a marmoleum


Výhody a nevýhody celoplošně lepených podlah

(srovnání lepených podlah s plovoucí podlahou)

 

Celoplošně lepené podlahy – výhody

 • parkety neujíždějí – podlaha je pevně ukotvena k podkladu
 • nedochází ke vzniku spár na velkých plochách při vysychání podlahy
 • nedochází ke zvlnění podlahy při zvýšené vlhkosti
 • mnohem lepší útlum krůčejového hluku
 • dokonalý jednolitý vzhled lepené podlahy
 • malá šířka přechodových lišt – souvisí s nepatrnou dilatací
 • odolnost proti průniku vlhkosti do sendvičových vrstev
 • snadnější údržba podlahy – lze je udržovat mokrou cestou
 • podlahy lze bodově zatížit bez nebezpečí zvlnění (skříně, klavír)
 • vhodné do prostor s nestálou vlhkostí
 • vhodné řešení pro podlahové vytápění
 • prakticky 0% reklamací při správné pokládce podlahářem

Celoplošně lepené podlahy – nevýhody

 • náročná příprava podkladu – musí být naprosto rovný – nerovnosti nelze kompenzovat měkkou podložkou
 • nerozebíratelnost podkladu
 • větší pracnost pokládky
 • větší časová náročnost pokládky
 • nesnadná výměna poškozených dílů
 • náklady na práci podlaháře o cca 20% vyšší

Pokládka lepených podlah

Zatímco pokládání plovoucích podlah s jakýmsi úspěchem a přijatelnou kvalitou zvládne často i šikovný domácí kutil, pokládka celoplošně lepených podlah je již prací, kterou v žádném případě nelze doporučit provádět svépomocí.

Celoplošné lepení podlah

Příprava podkladu je kvalifikačně náročným úkonem, který se i zruční podlaháři učí po několik let, než je jim tato práce přidělena k samostatnému provedení. Jakákoli chyba, opomenutí nebo nedodržení správného postupu (který se navíc může v různých podmínkách dosti lišit) vede téměř vždy k závadám podlahy. Ať už se jedná o zvlnění podlahy, vznik spár mezi lamelami, nepřesnou návaznost vzorků sousedících lamel anebo nerovnoměrné nanesení lepidla, vždy je výsledkem špatně vyhlížející podlaha, kterou nelze již nedestruktivně rozebrat a položit napodruhé správně. Na to je potřeba myslet při rozhodování, komu náročné celoplošné lepení podlahy svěřit.

Jediným správným řešením je využití služeb odborného podlahářství, které disponuje zkušenými podlahářskými odborníky a potřebným nástrojovým vybavením pro přípravu a nivelaci podkladu i pokládku podlahy lepením.


Celoplošné lepení podlah provádějí odborně naše podlahářství v celé ČR

print