Plovoucí podlahy jsou hitem v bydlení posledních desetiletí. Rychlost a úspora práce a nákladů, které jednoduchá pokládka plovoucích podlah přináší, jsou jedněmi z hlavních předností, proč dostávají plovoucí podlahy přednost před celoplošným lepením podlah.

Plovoucí podlahy – technologie dovedená k dokonalosti


plovoucí podlahyTéměř 80% zájemců o novou podlahu dnes automaticky uvažuje o pokládce plovoucí podlahy. Plovoucí podlaha se stala jakousi normou mezi podlahami a není tomu tak náhodou. Přes všechny výhody, kterými se mohou chlubit celoplošně lepené podlahy, je stále spousta zásadních předností, které staví plovoucí podlahy na první místo na trhu a učinily z plovoucích podlah krále mezi podlahovými technologiemi. Proto se dnes těžko najde výrobce deskových podlah, který by u svých výrobků s pokládáním podlah plovoucím způsobem nepočítal.

Druhy plovoucích podlah


Plovoucí podlahy prověřených výrobců

Vybrali jsme pro Vás nabídku plovoucích podlah prověřených značek, které naše podlahářství pokládají u zákazníků již řadu let a mají s nimi tedy ty nejlepší zkušenosti. U každého výrobce najdete orientační ceník plovoucích podlah zakomponovaný v galérii podlahovin.


Pokládáme dřevěné podlahy těchto výrobců

  Kliknutím na logo výrobce přejděte na vzorník podlahovin a ceník dřevěných podlahPokládáme laminátové podlahy těchto výrobců

 Kliknutím na logo výrobce přejdete na vzorník podlahovin a ceník laminátových podlahPokládáme korkové podlahy těchto výrobců

 Kliknutím na logo výrobce přejdete na vzorník podlahovin a ceník korkových podlahPokládáme bambusové podlahy těchto výrobců

 Kliknutím na logo výrobce přejdete na vzorník podlahovin a ceník bambusových podlahPokládáme dřevěné parketové podlahy těchto výrobců

 Kliknutím na logo výrobce přejdete na vzorník parket a ceník parketových podlah


Plovoucí podlahy – výhody

 • Vysoká rychlost pokládky – časová a cenová úspora práce
 • Snadná a rychlá výměna poškozených lamel
 • Renovovatelnost plovoucí podlahy
 • Obrovský výběr materiálů, barev a vzorů
 • Nízká cena podlahovin stlačená konkurenčním bojem – rozšířenost technologie

Plovoucí podlahy – nevýhody

 • Nehodí se pro instalaci těžkého nábytku (těžké skříně, klavír …) – může docházet ke zvlnění podlahy
 • Nutnost dilatačních spár po okrajích místnosti
 • Možnost vzniku spár mezi lamelami
 • Menší odolnost podlahy proti zatečení tekutiny a vstřebávání vlhkosti
 • Větší krůčejový hluk než u lepených podlah

Plovoucí podlahy – pokládka

Pokládání plovoucích podlah je často prezentováno jako značně jednoduchá záležitost, kterou zvládne i mladá maminka v pauze mezi kojením … pokládání plovoucích podlah Nechceme tvrdit, že pro pokládku podlah je nutná desetiletá praxe podlaháře a vybavení za desítky tisíc korun. Nicméně se v naší podlahářské práci stále častěji setkáváme s amatérsky položenými plovoucími podlahami, které díky neznalosti pokladače, nedostatku zkušeností anebo prostě jen nedostatku důvtipu a zručnosti přinášejí svým majitelům jen kupu starostí a dodatečných nákladů spojených s nápravou závad. Opravy plovoucích podlah, k nimž naši podlaháři pravidelně vyjíždějí, vycházejí téměř vždy nákladněji než systematická pokládka plovoucí podlahy zkušeným podlahářem bez předchozích chybných pokusů majitele či ochotného domácího kutila z řad příbuzenstva.

Amatérsky provedená pokládka plovoucích podlah  – nejčastější problémy a příčiny

 • špatný výběr plovoucí podlahy – nekvalitní materiál či podlaha z materiálu nevhodného pro dané použití
 • špatná příprava podkladu – nedostatečně rovný nebo málo pevný povrch
 • nedodržení správného pracovního postupu – nejrůznější následky
 • nedodržení správné šířky dilatačních spár – nedodržení doporučeného postupu
 • špatně zvolená, chybně položená anebo zcela chybějící tepelně-zvukově-izolační podložka
 • špatná návaznost vzorů u sousedících lamel – špatný postup pokládky a zanedbaná příprava
 • nejednotný odstín lamel v místnosti – nejčastěji dokupováním chybějících dílců z jiné výrobní série
 • špatná orientace lamel vzhledem k umístění oken – chybné plánování podlahy
 • špatné slícování sousedních lamel – vznik spár nebo naopak zvlnění podlahy
 • vyštípané nebo obité rohy a hrany lamel vzniklé neopatrnou manipulací a montáží
 • nerovná plocha podlahy – následek nedůkladné nivelace podkladu nebo chybné pokládky
 • vrzání podlahy při chůzi – následek chybné pokládky a přípravy podkladu

Odborná pokládka plovoucí podlahy je předpokladem spokojenosti uživatele

pokládka plovoucích podlahJedině správně naplánovaná a systematicky provedená pokládka plovoucí podlahy, jíž předchází důkladná příprava podkladu a správný výběr materiálu, výrobce a modelu plovoucí podlahy, je zárukou správné funkce podlahy, její dlouhé životnosti a z toho pramenící spokojenosti uživatele plovoucí podlahy.

Tyto předpoklady nelze zajistit jinak, než svěřením pokládky plovoucí podlahy profesionálním a zručným odborníkům na podlahy, kterými jsou podlaháři.  Podlahářské řemeslo se učí 4 roky a ještě několik dalších let praxe trvá, než je podlahářský učeň připuštěn k samostatné práci a k pokládání podlah. Nemá tedy smysl uvažovat o tom, že stejnou úroveň znalostí a řemeslného kumštu získám dotazem u prodavače v supermarketu nebo přečtením několika stran knížky pro domácí kutily.

Naši podlaháři Vám provedou odbornou pokládku plovoucí podlahy kdekoli v České a Slovenské republice a pomohou také s jejím výběrem. Výsledkem bude skvěle technologicky i esteticky padnoucí plovoucí podlaha vhodná právě pro Vaše provozní a klimatické podmínky a druh místnosti. Navíc tato plovoucí podlaha nebude vypadat krásně jen do prvního deštivého týdne, ale budete se z ní těšit dlouhé roky.

Plovoucí podlahy – údržba

Údržba plovoucí podlahy závisí na materiálu, z něhož je vyrobena a na druhu povrchové ochrany (lak, olej, PVC fólie …). V žádném případě se nedoporučuje provádět údržbu plovoucí podlahy agresívními čisticími prostředky, tekoucí vodou či pěnou, tlakovým vzduchem, vysavačem bez kartáčového nástavce, tvrdým kartáčem a jinými metodami, které jsou v rozporu s doporučením výrobce konkrétní plovoucí podlahy.

Vždy je důležité se před výběrem podlahy seznámit s výrobcem doporučeným způsobem údržby a tento postup důsledně dodržovat. Obecně platí, že plovoucí podlahy se běžně udržují vytřením vlhkým hadrem namočeným ve vodě s přídavkem speciálního čisticího prostředku doporučeného výrobcem podlahy anebo slabého saponátu. U podlah z přírodních materiálů je nutné také pravidelné ošetřování plovoucí podlahy výrobcem doporučeným konzervačním přípravkem, zajišťujícím impregnaci a nevysychání horní vrstvy podlahy.

Plovoucí podlahy – životnost

Plovoucí podlahy mají jako všechny materiály vystavené namáhání a povětrnostním vlivům svoji výrobcem stanovenou životnost. tato je obvykle udávána jen orientačně a může se od skutečné životnosti podlahy dosti lišit. Důvodem je jednak skutečnost, že nově vyráběné modely podlah logicky nemohly projít desítkami let zátěžových testů, které by prokázaly tvrzení výrobců, jednak životnost podlahy závisí na mnoha faktorech, které ji pozitivně anebo negativně ovlivňují. Patří mezi ně zejména

 • intenzita a způsob namáhání plovoucí podlahy
 • pravidelnost a doporučený postup údržby podlahy
 • materiál plovoucí podlahy, tvrdost a tloušťka nášlapné vrstvy
 • klimatické podmínky v místnosti s podlahou a jejich střídání
 • kvalita položení plovoucí podlahy a správná příprava podkladu

Plovoucí podlahy – renovace

Každá namáhaná část domu jednou doslouží a plovoucí podlahy v tomto nejsou výjimkou. Ačkoli se při výrobě plovoucích podlah s tímto přímo nepočítá (je to proti obchodním zájmům výrobce každé plovoucí podlahy), některé druhy podlah není nutno po jejich opotřebování vyhodit a nahradit novými. Splňuje-li plovoucí podlaha určité podmínky, pak je možná její renovace.

Renovace podlahRenovace plovoucí podlahy je proces, při kterém se zbrousí opotřebovaná část horní vrstvy podlahy, opraví se díry v podlaze, uštípnuté hrany a rohy, vymění neopravitelné lamely a lišty. Často je nutné při renovaci plovoucí podlahy celou podlahu nejprve rozebrat a znovu složit – jednak z důvodu výměny neopravitelných lamel a jednak také kvůli novému slícování spár mezi lamelami, které po létech v podlaze vznikly například z důvodu vysychání podlahy nebo vodorovným vzájemným posuvem desek.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že je velmi praktické již v den nákupu plovoucí podlahy myslet na možnost budoucích oprav a renovace podlahy a zakoupit nejméně jeden balík podlahových lamel navíc. V době, kdy podlaha doslouží a přijde čas její renovace, nebude již téměř jistě na trhu stejný výrobek anebo bude z jiné výrobní série, a tedy s jinými odstíny. Nelze se tedy spoléhat na možnost budoucího dokoupení potřebných dílců naší plovoucí podlahy.

Po opravě nebo výměně poškozených částí plovoucí podlahy a zbroušení horní vrstvy podlahy se provede obnova laku. Tímto je renovace podlahy hotová a výsledek bývá milým překvapením pro majitele, který tímto nejen významně ušetřil za novou podlahu, ale navíc pokoj získal kouzlo, kterým na nás působí staré rekonstruované domy, hrady a zámky – renovovaná podlaha má svoji historii, něco pamatuje a je to z ní cítit.

renovace plovoucí podlahy

Jaké jsou podmínky úspěšné renovace plovoucí podlahy

 • Materiál horní vrstvy podlahy musí být přírodní – dřevo, bambus, korek (nelze renovovat laminátovou podlahu a podlahy z PVC)
 • Tloušťka horní vrstvy podlahy musí být dostatečná pro zbroušení podlahy – obvykle se broušením podlahy sníží její tloušťka o 0,5 – 2 mm
 • Podlaha nesmí být viditelně zvlněná, propadlá nebo vystouplá
 • Podlaha musí být dokonale suchá – nelze renovovat podlahy nasáklé vodou nebo zničené agresívními chemikáliemi či čisticími prostředky
 • Podlaha musí být v celé ploše kompletní, bez chybějících lamel a parket


Plovoucí podlahy v České a Slovenské republice pokládají všechna naše podlahářství

 Plovoucí podlahy Česká republika

Plovoucí podlahy Praha Plovoucí podlahy v Praze a Středočeském kraji
Plovoucí podlahy Brno Podlahářské služby pro Brno a Brněnský kraj, jižní Moravu
Plovoucí podlahy Ostrava Pokládka plovoucích podlah Ostrava a Ostravský kraj
Plovoucí podlahy Plzeň Plovoucí podlahy plovoucí i lepené, podlahářství Plzeň a Plzeňský kraj
Plovoucí podlahy Olomouc Pokládka plovoucích podlah pro Olomouc a Olomoucký kraj
Plovoucí podlahy Liberec Plovoucí podlahy, pokládka plovoucích podlah pro Liberec a Liberecký kraj
Plovoucí podlahy Ústí nad Labem Pokládky a opravy plovoucích podlah pro Ústecký kraj a severní Čechy
Plovoucí podlahy Karlovy Vary Plovoucí podlahy a podlahářské práce pro Karlovy Vary a západ Čech
Plovoucí podlahy Hradec Králové Plovoucí podlahy, podlahářské práce pro Hradec Králové a východní Čechy
Plovoucí podlahy Pardubice Renovace a pokládky plovoucích podlah pro Pardubice a Pardubicko
Plovoucí podlahy České Budějovice Podlahy a podlaháři pro České Budějovice a jižní Čechy
Plovoucí podlahy Jihlava Pokládka plovoucích podlah, renovace podlah Jihlava a kraj Vysočina
Plovoucí podlahy Jeseník Podlahářské práce pro Jeseník a severní Moravu a Slezsko
Plovoucí podlahy Zlín Koberce, plovoucí podlahy, podlaháři pro Zlín a Zlínský kraj

Pro výběr plovoucí podlahy navštivte ceník plovoucích podlah.

Plávajúce podlahy Slovenská republika

Plávajúce podlahy Bratislava Podlahárske práce pre Bratislavu a juhozápadne Slovensko
Plávajúce podlahy Trnava Kladenie plávajúcich podláh Trnava a okolie
Plávajúce podlahy Trenčín Plávajúce podlahy, kladenie podláh v Trenčíne a Trenčianskom kraji
Plávajúce podlahy Nitra Plávajúce podlahy, podlahárstvo pre Nitru a Nitrianský kraj
Plávajúce podlahy Žilina Podlahárske služby, ponuka plávajúcich podláh podlahárstvo Žilina a Žilinský kraj
Plávajúce podlahy Banská Bystrica Renovácie podláh, pokládka plávajúcich podláh Banská Bystrica
Plávajúce podlahy Zvolen Plávajúce podlahy a ích pokládka pre Zvolen a Zvolenský kraj
Plávajúce podlahy Liptovský Mikuláš Podlahárske práce a plávajúce podlahy pre Liptovský Mikuláš a Liptov
Plávajúce podlahy Poprad Podlahy, plávajúce podlahy, podlahárske služby Poprad
Plávajúce podlahy Lučenec Plávajúce podlahy, kladenie plávajúcich podláh pre oblasť Lučenca
Plávajúce podlahy Prešov Pokládka plávajúcich podláh, služby podlahárstva pre Prešovský kraj
Plávajúce podlahy Košice Plávajúce podlahy pre Košice a okolie
Plávajúce podlahy Námestovo Podlahárske práce pre oblasť Oravy – podlahári Námestovo
Plávajúce podlahy Michalovce Plávajúce podlahy, montáže plávajúcich podláh podlahárstvo Michalovce

Pre výber drevenej podlahy navštívte cenník plávajúcich podláh.


Podlahy všech druhů a materiálů v ČR a SR pokládají podlaháři

Podlahářství v České republice

Podlahárstvá vo Slovenskej republike

print
Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /var/www/imao/podlahy-koberce.com/home/www/wp-includes/functions.php on line 5277 Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /var/www/imao/podlahy-koberce.com/home/www/wp-includes/functions.php on line 5277